Wat is eivoer?
 
Eivoer is een noodzakelijke aanvulling op het dagelijkse rantsoen van zaadetende vogels. Als u de vogels uitsluitend zaad geeft, zullen zich ongetwijfeld nutritionele tekorten voordoen omdat zaden onvoldoende vitaminen, sporenelementen en aminozuren bevatten. Door eivoer bij te voederen voorkomt u al die tekorten en verkeren uw vogels in een perfecte conditie.
 
Afhankelijk van de periode in het jaar zult u meer of minder eivoer moeten voederen. In een jaar zijn er namelijk drie belangrijke periodes waarin de vogels verschillende behoeften hebben: de kweek-, de rui- en de rustperiode.
In de kweekperiode, zowel bij de voorbereiding, het broeden zelf als bij het opkweken van de jongen, moet u dagelijks eivoer geven. Afhankelijk van het aantal jongen in het nest drijft u het aandeel eivoer op tot de helft van het dagelijkse rantsoen. De oudervogels gebruiken hoofdzakelijk eivoer voor het azen van de jongen.
Ook in de ruiperiode geeft u dagelijks eivoer. Tijdens de rui gaan de vogels volledig wisselen van veren: dit is voor hen een zeer zware periode. Gedurende deze periode hebben de vogels een grotere behoefte aan mineralen en zwavelhoudende aminozuren. Deze voedingsstoffen kan de vogel uit het eivoer halen.
Tijdens de rustperiode is het aangeraden driemaal per week 1/3 van het rantsoen eivoer te voederen. Dit brengt de vitaminen, zwavelhoudende aminozuren en mineralen aan die de vogels in onvoldoende mate in de zaadmengeling vinden.
 

Klik hier om de verschillende soorten eivoer te bekijken